1.0 Kjøkkeninspirasjon.no vilkår og betingelser

1.1 SMRT AS tilbyr en online portal kalt “Nettstedet”, tilgjengelig på https://kjøkkeninspirasjon.no, for å hjelpe deg med å designe og realisere ditt drømmekjøkken. Nettstedet gir deg inspirasjon, verktøy og ekspert råd om fargevalg, belysning, produktutvalg, budsjettering og leverandørvalg. Nettstedet kan inneholde meninger og informasjon fra tredjeparter, samt tilgang til produkt- og tjenesteleveranser fra tredjeparter. Din bruk av Nettstedet er underlagt overholdelse av våre betingelser.

1.2 Bruksbetingelser for nettside. Bruksbetingelser for nettside. Les nøye før du bruker nettstedet. Ved å bruke nettstedet, samtykker du i å følge de nedenstående betingelsene. Hvis du ikke aksepterer betingelsene, må du ikke bruke nettstedet. SMRT AS kan endre betingelsene når som helst. Du må regelmessig sjekke denne siden for oppdateringer. Betingelsene regulerer din bruk av nettstedet og er bindende for deg.

2.0 Bruk av nettsiden

2.1 Du forstår at SMRT, med unntak av informasjon, produkter eller tjenester som er klart identifisert som blir levert av SMRT, ikke driver, kontrollerer eller støtter noen form for informasjon, produkter eller tjenester på Internett på noen måte, uansett om det er lenker til dem på siden eller ikke.

2.2 SMRT garanterer ikke at siden vil være upåklagelig eller fri for feil, eller at feil i tjenesten vil bli rettet.

2.3 Du aksepterer at SMRT ikke kan og ikke garanterer eller sikrer at filer tilgjengelige for nedlasting via siden eller en annen nettside som SMRT kan lenke til, vil være fri for infeksjoner eller virus, ormer, Trojan hester eller annen kode som kan ha forurensende eller ødeleggende egenskaper. Du er ansvarlig for å implementere tilstrekkelige prosedyrer og kontrollpunkter for å oppfylle dine spesifikke krav for å forhindre tap av noe slag som følge av slike infeksjoner, virus osv.

3.0 Opphavsrett, lisenser og idéinnsendinger

3.1 Opphavsrett © SMRT AS. SMRT eier enten opphavsretten til det underliggende HTML-innholdet, teksten, lydklippene, videoklippene og annet innhold som blir tilgjengelig for deg på denne nettsiden, eller har rett til å bruke slikt innhold. Det er herved gitt tillatelse til personer til å se på materialet på denne nettsiden, og i den grad det er nødvendig for å lovlig tilgang til og bruke tjenestene som tilbys på denne nettsiden til personlig bruk, elektronisk kopiere, arkivere og skrive ut hard kopi av deler av denne nettsiden. Du kan ikke kopiere, gjengi, gjendistribuere, laste opp, publisere, overføre, endre eller selge materialet på nettsiden, inkludert tekst, grafikk, kode og/eller programvare uten Innovation Norways skriftlige tillatelse.

3.2 Begrenset lisens. SMRT gir deg en begrenset lisens til å vise på din datamaskin, skrive ut, laste ned og bruke alt offentlig tilgjengelig informasjon på denne siden til enhver lovlig formål. Andre innhold som logoer, bilder, diagrammer og lignende er tilgjengelige for deg på denne nettsiden kun for ikke-kommersielle, personlige formål, og under forutsetning av at du: ikke endrer slikt innhold, og inkluderer med og viser på din kopi av slikt innhold Kjøkkeninspirasjon.no opphavsrettmerke og denne begrensede lisensen. Ingenting i denne seksjonen skal forstås som å overføre noen rettigheter i opphavsrett, varemerker eller andre immaterielle rettigheter til Innovasjon Norge eller noen andre som eier opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter til innholdet på denne nettsiden.

3.3 Du har ikke tillatelse til å publisere, overføre, redistribuere eller på annen måte gjengi noen av innholdet på nettsiden i noen formater til tredjeparter.

3.4 Du kan lagre og sende inn materialer til offentlige områder på siden, som for eksempel oppslagstavler og e-postlister (“Innsendte materialer”). Du samtykker i å gi SMRT en ikke-eksklusiv, royalty-fri, verdensomspennende varig lisens, med rett til underlisens, til å reprodusere, distribuere, overføre, opprette avledede verk av, offentlig vise og offentlig fremføre ethvert materiale og annen informasjon på alle måter og i ethvert medium som nå er kjent eller som utvikles i fremtiden.

3.5 Du gir også SMRT rett til å bruke ditt navn i forbindelse med innsendte materialer og annen informasjon, samt i forbindelse med all annonsering, markedsføring og reklame relatert dertil. Du samtykker i at du ikke vil ha noen rettsmidler mot selskapet for eventuelle påståtte eller faktiske brudd eller misbruk av noe eksklusivt rettighet i dine kommunikasjoner til kjøkkeninspirasjon.no.

3.6 Brukere bør ikke dele, merke eller publisere innhold som bryter med andres rettigheter. Påstått ulovlig og/eller støtende innhold vil bli fjernet raskt etter melding til kjøkkeninspirasjon.no.

4.0 Varemerker

4.1 SMRT AS, Kjøkkeninspirasjon.no eller andre produktnavn, selskapsnavn, varemerker, logoer osv. nevnt her er eiendom til deres respektive eiere. Al slikt innhold er beskyttet av immaterielle eiendoms- og opphavsrettslovgivning i Norge og utenlandske jurisdiksjoner. Uautorisert bruk av innholdet kan bryte gjeldende opphavsrettslige, varemerke- eller andre immaterielle eiendomsrettigheter eller andre lover. Selv om vi vil prøve å holde informasjonen på kjøkkeninspirasjon.no nøyaktig, kan ikke nøyaktigheten av den oppgitte informasjonen garanteres. Informasjon på dette nettstedet kan inneholde unøyaktigheter eller skrivefeil. Informasjon kan endres eller oppdateres uten varsel. Dette nettstedet utgjør ikke et tilbud eller en kontrakt. Pris og tilgjengelighet av informasjon kan endres uten varsel. Enhver kommunikasjon eller materiale du sender eller overfører til SMRT over Internett vil bli behandlet som ikke-konfidensielt og ikke-eksklusivt. Ved overføring av personlig informasjon til SMRT, inkludert men ikke begrenset til navn, adresser, telefonnumre, e-postadresser, identifikasjonsnumre osv., gir du uttrykkelig tillatelse til SMRT og dets datterselskaper og annonsører til å bruke slik informasjon til ethvert lovlig formål. Ved å sende eller publisere enhver kommunikasjon eller materiale til dette nettstedet samtykker du i at SMRT og dets datterselskaper kan bruke din kommunikasjon som materiale til ethvert formål, inkludert reproduksjon, overføring, publisering, sending og publisering. SMRT og dets datterselskaper har ikke ansvar for å besvare meldinger publisert på dette nettstedet. Videre er det strenge forbudt å sende eller publisere noe ulovlig, truende, løgnaktig, defamatorisk, obscent, pornografisk eller fornærmende materiale eller ethvert materiale som kan utgjøre eller oppmuntre til atferd som vil bli betraktet som en straffbar handling eller brudd på noen lov. Du aksepterer at SMRT og enhver tredjepart nevnt på denne websiden ikke vil være ansvarlig for deg for noen tap eller skader, inkludert direkte, indirekte, spesielle eller følgeskader eller tap av data eller tap av fortjeneste, selv om SMRT eller en slik tredjepart har blitt gjort oppmerksom på muligheten for slik skade eller tap.

5.0 Generell ansvarsbegrensning

5.1 SMRT AS tilbyr nettstedet på en “slik det er” -basis og gir ingen representasjoner om noe annet nettsted som du kan få tilgang til via nettstedet eller som kan linke til dette nettstedet. Når du får tilgang til et nettsted utenfor nettstedet, vær oppmerksom på at det er uavhengig av nettstedet og at SMRT ikke har kontroll over innholdet på det nettstedet. I tillegg betyr en lenke til nettstedet ikke at SMRT støtter eller aksepterer ansvar for innholdet eller bruken av et slikt nettsted.

6.0 Skadeserstatning

Du godtar å stille sikker for, forsvare og holde skadesløs siden, dets ledere, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere, leverandører og enhver tredjeparts informasjonsleverandør til tjenesten, fra og mot alle tap, utgifter, skader og kostnader, inkludert rettslige kostnader: – (i) som følge av brudd på disse vilkårene (inkludert uaktsom eller uriktig oppførsel) av deg eller en annen person som får tilgang til siden og dets tjenester; (ii) på enhver måte som oppstår som en følge av at du laster ned filer fra siden eller som vi inkluderer linker til; og, (iii) på enhver måte som oppstår som følge av en handling du tar enten direkte eller indirekte som følge av informasjon, meninger eller andre materialer på siden, eller generert fra siden og dets tjenester. Det er kun din ansvar å vurdere nøyaktigheten, fullstendigheten og nytten av alle meninger, tjenester, varer og annen informasjon som tilbys gjennom siden og dets tjenester eller på Internett generelt.

7.0 Lov og tvister

7.1 Denne avtalen skal reguleres og konstrueres utelukkende i henhold til Norges lov.

7.2 Du aksepterer at eventuelle rettslige saker eller forhandlinger mellom SMRT og deg for ethvert formål om denne avtalen eller parternes forpliktelser herunder, skal bringes eksklusivt for en kompetent domstol i Norge.

7.3 SMRT’s manglende krav om eller håndheving av strenge oppfyllelse av noen del av denne avtalen skal ikke tolkes som en avståelse fra hele denne avtalen.

7.4 Hvis en del av våre vilkår og betingelser er ugyldige (inkludert vilkår hvor vi ekskluderer vårt ansvar overfor deg), vil det ikke påvirke håndhevbarheten av andre deler av disse betingelsene.

Org nr: 930754005

Smartkjokken logo