Vår organisasjon ønsker å tilby deg det mest optimale og relevante innholdet innen kjøkkenbransjen. For å realisere dette målet, er det nødvendig for oss å innhente en viss mengde personopplysninger om deg. Våre retningslinjer for personvern beskriver nøyaktig hvilken informasjon vi innhenter, hvordan vi behandler denne informasjonen og hvilke tiltak vi har implementert for å sikre din personlige integritet. Vi anser beskyttelsen av dine personlige opplysninger som en av våre høyeste prioriteter, og vi tar alle nødvendige skritt for å sikre at informasjonen din blir behandlet på en sikker og effektiv måte.

Innledende bestemmelser

Disse retningslinjene for personvern omhandler behandlingen av personopplysninger i forbindelse med bruken av Kjøkkeninspirasjon-tjenesten, inkludert bruken på tilknyttede digitale plattformer. Tjenesten tilbys av SMRT AS, og ansvar for behandlingen av personopplysninger beskrevet i disse retningslinjene påhviler selskapet dersom ingenting annet er angitt. SMRT AS anser beskyttelsen av dine personlige opplysninger som en viktig prioritet, og vi har implementert alle nødvendige sikkerhetstiltak for å sikre effektiv og sikker behandling av informasjonen din

Sentrale begreper

Disse retningslinjene for personvern gjelder for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med Kjøkkeninspirasjon, som tilbys av SMRT AS (org. nr. 930754005). Personopplysninger definert som opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk, levende person, inkludert navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, og brukeratferd mens du benytter tjenesten. Behandling av personopplysninger omfatter alle håndteringer, som innsamling, registrering, og lagring. SMRT AS er personopplysningsansvarlig for beskyttelse av personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Behandling av personopplysninger

For å garantere at vår behandling av personopplysninger er i overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning, kreves det at vi har et etablert rettslig grunnlag. Rettslig grunnlag i denne sammenhengen betyr at vi må kunne begrunne på en juridisk måte hvorfor vi behandler personopplysninger for bestemte formål. Som personopplysningsansvarlige har vi anvendt et rettslig grunnlag som er juridisk begrunnet, inkludert samtykke, berettiget interesse, avtale og rettslig forpliktelse.

Personopplysninger som vi samler inn

For å sikre at vår behandling av personopplysninger er i samsvar med gjeldende lovgivning, har vi implementert en kategorisering av personopplysninger basert på hvordan de blir innsamlet. Dette bidrar til en tydelig fremstilling av hvordan personopplysninger håndteres og gir en eksplisitt oversikt over de ulike kildene og metodene for innsamling:

a) Personopplysninger som du gir til oss

Ved bruk av Tjenesten, kan det være at du gir SMRT AS personopplysninger, som opplysninger om deg selv, inkludert, men ikke begrenset til, navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og andre opplysninger avhengig av hva Du selv velger å oppgi gjennom nettbaserte skjemaer, opprettelse av en brukerkonto, sendte meldinger til kundeservice eller gitt tilbakemelding via vårt kontaktskjema.

b) Personopplysninger som samles inn når du bruker tjenesten

Når vår Tjeneste benyttes, innsamles informasjon om bruken din, inkludert, men ikke begrenset til, de delene av Tjenesten som benyttes, de produkter som er sett på og navigasjonen på de nettsidene som tilbyr Tjenesten. Denne informasjonen er inndelt i følgende kategorier:

i. Teknisk informasjon om din enhet og internettilkobling

SMRT AS har en plikt til å registrere informasjon om bruken av Tjenesten ved hjelp av serverlogger og andre verktøy. Denne informasjonen omfatter tekniske detaljer om enheten, oppkoblingen til Tjenesten og bruken av Tjenesten på ulike enheter. Denne informasjonen inkluderer opplysninger om operativsystemet, nettleserversjonen, IP-adressene, cookies og unike identifikatorer. Disse dataene benyttes for å forbedre Tjenesten, for eksempel ved å huske brukerens innstillinger og å oppdage feil i systemene.

ii. Informasjon om bruk av Tjenesten

For å sikre en effektiv og målrettet bruk av Tjenesten, samler vi inn informasjon om din interaksjon med Tjenesten, inklusive de områdene du viser interesse for, måten du navigerer på Tjenesten og hvilke annonser du velger å interagere med. Vi lagrer også informasjon om dine besøk på nettsider som tilbyr Tjenesten og din bruk av disse nettsidene.

iii. Plasstjenester

For å sikre at vår behandling av personopplysninger om geografisk plassering er lovlig, kreves det at vi har et rettslig grunnlag. En omtrentlig geografisk plassering beregnes basert på IP-adressen ved bruk av Tjenesten. Dersom brukeren har akseptert plasseringstjenester på enheten sin, vil vi samle inn detaljerte opplysninger om geografisk plassering. Imidlertid, hvis brukeren ønsker å beskytte sin geografiske posisjon, kan de slå av posisjonstjenester på enheten sin, og vi vil da kun samle inn informasjon om omtrentlig geografisk plassering basert på IP-adressen.

iv. Cookies og annet innhold som lagres lokalt på enheten din

Vi bruker cookies og andre teknikker for å identifisere deg og få mer informasjon om deg som bruker, når du besøker nettsider med Tjenesten. Se “Bruk av cookies og annen teknologi” for mer info.

c) Personopplysninger fra andre kilder

Det er viktig å merke seg at vi, på ulike tidspunkter, kan motta personopplysninger fra tredjeparter. Dette innebærer at vi vil få tilgang til informasjon om deg som ikke er samlet inn direkte fra deg. Tredjeparter inkluderer, men er ikke begrenset til, andre nettsider under SMRT AS, annonsører, annonsenettverk, offentlige etater, og våre samarbeidspartnere. Eksempler på dette kan være når en samarbeidspartner gir oss informasjon om handlingene dine etter at du har klikket på et produkt i vår tjeneste. I tillegg kan samarbeidspartnerne gi oss profilering informasjon, inkludert sannsynlighetsbasert informasjon om dine interesser, for å hjelpe oss med å optimere vår og SMRT markedsføring og kampanjer.

Hvorfor behandler vi personopplysninger

For å sikre en fullstendig forståelse av vår behandling av personopplysninger, har vi valgt å kategorisere behandlingen i henhold til formål. Vi behandler personopplysninger for en rekke formål, herunder:

i) Oppfyllelse av kontraktsforpliktelser,
ii) Overholdelse av juridiske krav,
iii) Tilbud av Tjenesten, inkludert håndtering av kundeservice-saker,
iv) Analyse av trafikken til og fra Tjenesten,
v) Tilbud av relevant markedsføring utenfor Tjenesten,
vi) Sending av nyhetsbrev, prisvarsler og lignende kommunikasjon til brukerne våre,
vii) Tilpasning av Tjenestene, inkludert vår og SMRTs annonsering, og
viii) Feilsøking av Tjenesten og etterforskning av eventuell misbruk.

Du vil finne mer detaljert informasjon om formålene som er nevnt i punktene (iii) til (viii) nedenfor.

iii) For å kunne levere Tjenesten, inkludert forespørsler om støtte

For å sikre en effektiv og brukervennlig tjeneste, behandler vi personopplysninger med henblikk på å tilpasse Tjenesten til dine tekniske behov og valg som du har gjort på tjenesten. Behandlingen av personopplysninger for dette formålet inkluderer også håndteringen av støtteforespørsler og responsen på brukernes tilbakemeldinger.

Behandlingen av personopplysninger for dette formålet er begrunnet i vår legitime interesse i å tilby grunnleggende funksjonalitet og service i tilknytning til Tjenesten.

iv) For å kunne analysere Trafikken på og til Tjenesten

Vår hensikt er å sikre optimal vilkår for å forbedre vår Tjeneste. Derfor innsamler vi opplysninger om trafikk på Tjenesten og relaterte nettsider og apper, slik at vi kan få en bedre forståelse av våre brukere, markedstrender, identifisere forbedringspotensialer i Tjenesten, og mer. Samlet bidrar dette til å forbedre opplevelsen for Kjøkkeninspirasjon.

Behandlingen av personopplysninger for dette formålet er basert på vårt legitime interesse i å analysere og forbedre Tjenesten. Imidlertid har du muligheten til å deaktivere analysefunksjonen og vår behandling av personopplysninger for dette formålet i personopplysningsinnstillinger.

v) For å kunne tilby relevant markedsføring utenfor Tjenesten

Vårt firma ønsker å nå våre brukere med relevante annonser og markedsføring, inkludert når du benytter deg av andre nettsider og applikasjoner. For å oppnå dette formålet, er det nødvendig å behandle visse personopplysninger, inkludert informasjon om din interesse for vår Tjeneste, geografisk plassering og demografisk profil. Ved å samarbeide med annonse-nettverk og markedsføringsplattformer som Facebook, Google og Appnexus, er vi i stand til å levere en tilpasset markedsføring basert på sannsynligheter og å måle virkningen ved hjelp av markedsføringsanalyse.

Facebook og Google har ansvar for sin behandling av personopplysninger i forbindelse med dette formålet. I tilfelle Appnexus varierer ansvaret for personopplysninger basert på innsamlingsmetoder og opphav. Vårt firma vil være glad for å gi deg mer informasjon om deres ansvar og hvordan du som bruker kan kontrollere deres behandling av personopplysninger.

Behandling av personopplysninger for formålet med levering av relevant markedsføring utenfor Tjenesten, er basert på vår legitime interesse. Vi deler personopplysninger med Facebook og Google i henhold til denne interessen. Vårt firma står til din disposisjon hvis du ønsker mer informasjon om vår deling av personopplysninger med Facebook og Google. Du kan når som helst velge å deaktivere denne delingen i dine personopplysningsinnstillinger.

vi) For å sende nyhetsbrev, prisvarsler og lignende kommunikasjon til brukerne våre

Ved å opprette en aktiv brukerkonto eller abonnere på våre digitale utsendelser, gir du vårt selskap tillatelse til å sende deg e-post med tilbud og markedsføring. Disse utsendelsene kan også være tilgjengelige gjennom andre digitale kontaktkanaler, som sosiale medier. Hvis du ønsker å avslutte mottak av slike utsendelser, kan du når som helst kontakte oss.

Behandlingen av personopplysningene dine for dette formålet er basert på vår legitime interesse, så fremt du har en aktiv brukerkonto hos oss, eller på ditt samtykke hvis du aktivt har valgt å abonnere på våre digitale utsendelser. Du har når som helst rett til å trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte oss.

vii) For å kunne tilpasse Tjenestene våre, inkludert vår og SMRT annonsering

Vår virksomhet, SMRT AS, har som mål å tilby en personlig tilpasset brukeropplevelse av Tjenesten, inklusive tilpasning av innhold og annonsering til den enkelte brukers individuelle preferanser. For å oppnå dette, behandler vi personopplysninger såsom brukeratferd, IP-adresser, kjøpshistorikk og omtrentlig geografisk plassering. Ved å anvende denne informasjonen, øker vi sannsynligheten for å kunne tilby relevant innhold og relevant annonsering til deg når du benytter Tjenesten eller andre nettsider eller apper levert av SMRT AS.

SMRT AS er ansvarlig for behandling av personopplysninger med tanke på å tilby relevant annonsering på nettsider levert av selskaper innenfor SMRT. Ytterligere detaljer om SMRT behandling av personopplysninger kan du finne i deres retningslinjer for personopplysninger.

Retten til å behandle personopplysninger for dette formålet er basert på vår legitime interesse i å forbedre opplevelsen av våre tjenester og SMRTs annonsering. Du har muligheten til å velge å slå av denne funksjonen ved å gå til innstillinger for personopplysninger.

viii) For å kunne feilsøke i Tjenesten og utrede eventuelt misbruk —– ER HER NÅ

Vårt selskap behandler personopplysninger som er relatert til brukernes aktiviteter på Tjenesten for å sikre integriteten og sikkerheten til våre systemer. Behandlingen er også nødvendig for å avsløre og forebygge eventuelle misbruk av Tjenesten, inkludert falske profiler, trakassering, handlinger som strider mot vilkårene våre og ulovlig atferd.

I tilfelle vi oppdager eller har mistanke om misbruk av Tjenesten, vil vi kunne dele relevante personopplysninger med tredjeparter for å undersøke og bekjempe slikt misbruk.

Behandlingen av personopplysninger for dette formålet er grunnlagt på vår legitime interesse i å tilby en sikker tjeneste til våre brukere.

Overføring av informasjon

Ved å benytte Tjenesten tilbydt av SMRT AS, samtykker du til at dine personopplysninger vil bli delt med andre selskaper innenfor SMRT AS-gruppen, såfremt dette er relevant for å oppfylle de formål som er beskrevet i disse retningslinjene for personvern. Disse selskapene vil også kunne behandle dine personopplysninger for å personalisere og forbedre din brukeropplevelse, samt forbedre sine produkter og tjenester.

Det er mulig at vi vil videreformidle dine personopplysninger til utvalgte samarbeidspartnere for å tilpasse deres tilbud og markedsføring til deg. Vi har inngått avtaler med disse partene for å sikre at personopplysningene blir behandlet i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Ved et eventuelt salg, overføring eller overdragelse av virksomheten eller en del av denne, kan personopplysninger overføres til tredjepart. Vi kan også være pålagt å videreformidle dine personopplysninger som følge av en rettslig beslutning eller myndighetsregulering, eller i tilfeller der dette er nødvendig i forbindelse med kriminell etterforskning eller annen juridisk undersøkelse, her i landet eller i utlandet. Dersom det finnes mistanke om at du har begått en forbrytelse i forbindelse med bruk av Tjenesten, kan personopplysningene bli utlevert til myndighetene på deres anmodning.

Det er viktig å understreke at SMRT AS vil ikke videreformidle, selge, overlevere eller på annen måte utlevere dine personopplysninger utover det som er beskrevet i disse retningslinjene for personvern.

Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS

Ved behov for overføring av Deres personopplysninger til tredjeland, altså land utenfor EU/EØS-området, vil vi iverksette nødvendige forholdsregler i samsvar med gjeldende lovgivning for å sikre en tilstrekkelig beskyttelse av Deres personopplysninger.

Lagringsperiode for personopplysninger

Det kan være angitt i våre retningslinjer for personvern at vi vil behandle dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formålene som er beskrevet i disse retningslinjene. Vår behandling av personopplysningene vil derfor være begrenset til en periode som er nødvendig for å oppnå de formålene som er angitt. For eksempel vil vi anonymisere eller slette personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for det formålet de opprinnelig ble samlet inn for, slik som når en brukerkonto har vært inaktiv i 18 måneder.

Dine rettigheter

Som bruker har du en rekke rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysningene dine. Disse rettighetene omfatter, men er ikke begrenset til:

i) Rett til informasjon om vår behandling av personopplysningene dine
ii) Rett til innsyn i personopplysningene dine
iii) Rett til å korrigere feil i personopplysningene dine
iv) Rett til sletting av personopplysningene dine («retten til å bli glemt»)
v) Rett til begrensning av behandlingen av personopplysningene dine
vi) Rett til dataportabilitet
vii) Rett til å protestere mot vår behandling av personopplysningene dine.

Vær oppmerksom på at ikke alle disse rettighetene er absolutte og noen av dem kan være begrenset. Når du ber om sletting av personopplysningene dine, vil vi anonymisere dine innlegg og anmeldelser og også anonymisere brukerkontoen din. Imidlertid vil anmeldelser eller innlegg som du har lagt ut på tjenesten forbli på siden, så lenge de ikke inneholder personopplysninger. Dette er fordi disse elementene utgjør en viktig del av Kjøkkeninspirasjon tjeneste og fjerning av dem vil påvirke sidens hensikt. Hvis du ønsker å slette anmeldelser eller innlegg, må du gjøre dette før du ber om sletting av personopplysningene vi har samlet inn om deg.

Sikkerhet

Det er med stor viktighet at vår virksomhet ivaretar beskyttelsen av dine personopplysninger. For å sikre en tilstrekkelig beskyttelse har vi implementert omfattende rutiner og tiltak. Disse inkluderer risikovurderinger, både organisatoriske og fysiske sikkerhetstiltak, samt prosedyrer for behandling og overvåking av personopplysningene. Vi sikrer at all behandling av personopplysningene dine er i samsvar med gjeldende lovgivning.

Bruk av cookies og annen teknologi

Vi benytter oss av teknologier som informasjonskapsler, pikseltagger, lokal lagring og lignende, med formål å forstå våre brukere og analysere data relatert til deres atferd og interaksjoner med våre tjenester. Ytterligere opplysninger vedrørende vår anvendelse av slike teknologier kan anses å være tilgjengelige i våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Bruk av sosiale plug-ins

Når du benytter Tjenesten, kan du velge å dele informasjon gjennom sosiale medier som Facebook eller Twitter via en integrert sosial plugin (så som en “Liker”-knapp). Dersom du velger å dele slik informasjon, vil nettleseren din overføre følgende data til det sosiale mediet: (a) dato og tidspunkt for besøket, (b) internettadressen eller URL-en til den siden du besøker, (c) din IP-adresse, (d) type nettleser du benytter, (e) operativsystem du benytter, (f) ditt brukernavn (dersom du er registrert bruker av det sosiale mediet) og, der relevant, ditt fornavn og etternavn, og (g) informasjon om hvilken funksjon du benyttet plugin-en til.

Kjøkkeninspirasjon har ingen ansvar for håndtering av personopplysninger som skjer etter at informasjon har blitt delt gjennom sosiale plugins på Tjenesten. Ansvaret for din personlige informasjon ligger da hos det sosiale mediet som tilbyr plugin-en. Vi henviser derfor til det respektive sosiale mediet dersom du ønsker å lese mer om hvordan de håndterer personopplysninger innenfor rammene av sosiale plugin-moduler vi benytter. Vær oppmerksom på at du kan velge å blokkere sosiale plugins i innstillingene på din nettleser.

Kontakt oss

For å ivareta dine rettigheter i henhold til personvernet, eller for å fremsette spørsmål angående disse retningslinjene, ber vi deg kontakte oss via vår kontaktside. Du har også muligheten til å kontakte vår Databeskyttelsesansvarlig, som er ansvarlig for Kjøkkeninspirasjon sin behandling av din personlige informasjon, ved å fylle ut SMRT sin Databeskyttelseskjema. Du kan kontakte oss på kontakt@kjokkeninspirasjon.no

Smartkjokken logo